Apie mus

2010 metais 6 pirmieji klasterio nariai įkūrė Asociaciją Užupis Creative Cluster. Šiandien klasteris yra išaugęs iki 20 narių būrio ir toliau nuolat plečiasi. Klasteris apjungė mokymo įstaigas, verslo subjektus, mokslininkus, idėjų generatorius. Esminis klasterio veiklos uždavinys – didinti Asociacijos Užupis Creative Cluster nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, sukuriant modernią mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūrą inovatyvių mokslo idėjų bei naujų technologijų plėtrai ir sklaidai.


Klasterio nariai užsiima informacinių technologijų, verslo, socialinių tinklų, audiovizualinės medijos, švietimo veikla, ir specializuojasi skirtinguose subsektoriuose, tokiuose kaip simuliatorių kūrimas, kibernetinio saugumo sprendimai, verslo konsultacijos, reklamos kūrimas, reklamos platinimas, marketingas, kinas, socialiniai tinklai, mokymų organizavimas, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla ir kt.

Klasteris, pasinaudojęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų daliniu finansavimu, siekdamas nacionalinio ir tarptautinio konkurencingumo kūrybinių industrijų sektoriuje, sukūrė modernią MTTP infrastruktūrą žinių ir technologijų plėtrai bei sklaidai. Asociacija, siekdama tinkamiau panaudoti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kartu su klasterio nariais yra įkūrusi bendrą kompleksinių simuliatorių ir integruotos komunikacijos tinklą, kuriame teikiamos MTTP paslaugos: analitinės, modeliavimo, simuliacijos paslaugos, strategijų formavimas, naujų medijų technologijų kūrimas ir testavimas, medijų prototipų kūrimas ir testavimą, informacijos saugumo analizės paslaugas, mokymo paslaugas ir daugelį kitų.

Asociacija Užupis Creative Cluster yra Lietuvos klasterių asociacijos narė, glaudžiai bendradarbiauja su užsienio partneriais-klasteriais iš Norvegijos, Austrijos, Olandijos, Kroatijos, Airijos, Slovėnijos, Lenkijos, Moldovos, Brazilijos, JAV ir kitų ES šalių, tarptautiniuose projektuose, tokiose kaip COSME, H2020 ir kt.

2017 m. klasterio narių metinė apyvarta (neįvertinant universitetų ir kolegijų) siekė daugiau kaip 21 mln. Eur, iš kurių eksporto apyvarta sudarė daugiau kaip 13 mln. Eur.

Klasterio personalas, sukaupęs didelę patirtį, teikia konsultacijas verslo subjektams nuo įmonės steigimo iki restruktūrizacijos, eksporto plėtros, partnerių, investuotojų paieškos Lietuvos ir užsienio rinkose, bei kitais, verslo įmonėms rūpimais klausimais. Klasteris taip pat yra atviras naujoms idėjoms, iniciatyvoms, jauniems ir kūrybingiems specialistams bei savo srities profesionalams. Jei turite inovacijų, kūrybinių ar verslo projektų idėjų, net jei ir neturite patirties, rašykite mums ir mes rasime kaip jas įgyvendinti kartu.

Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti