D.U.K. 

 
  
"Kas yra klasteris?"


Klasterių kompetencijos tinklas pateikia tokį apibrėžimą 
Klasteriai -- tai tarpusavyje susietose pramonės šakose bendradarbiaujančių įmonių, joms reikalingų tiekėjų, ir asocijuotų institucijų (universitetų, mosklo tyrimų centrų, standartų ir prekybinių asociacijų) santalka vienoje vietovėje/regione, siekianti:
  • Įveikti didėjančią tarptautinę konkurenciją (pasiekti didesnio produktyvumo);
  • Integruotis į tarptautinius verslo bendradarbiavimo tinklus (Lietuvos įmonės pavieniui nėra pajėgios to padaryti);
  • Dalintis technologine, tarptautinio marketingo, finansine kompetencija;
  • Kurti naujas verslo "žaidimo taisyklės": XXI amžiaus sėkmingo verslo modelį. 


Išsamesnį paaiškinimą rasite čia - http://www.kkt.lt/apie_klasterius


Ar Lietuvoje finansuojami klasteriai?

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos paramos agentūra buvo paskelbusi kvietimus teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemones VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“ ir VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“. 

Priemonių tikslas – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą. Priemone siekiama paskatinti bendrus privačių juridinių asmenų ir mokslinių tyrimų įstaigų ar universitetų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) projektus ir taip sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam šalies įmonių bei mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios partnerystės sinerginio efekto išnaudojimui.

Apie artėjančius kvietimus, susijusius su klasterių finansavimus informacijos ieškokite www.lvpa.lt ir www.mita.lt


Kaip galima įstoti į Užupis Creative Cluster? 

Užupis Creative Cluster yra orientuotas į plėtrą, todėl nauji nariai priimami užpildžius stojimo į klasterį formą. Klasterio narių susirinkime yra svarstoma stojančiojo kandidatūra. Priėmus teigiamą sprendimą, būsimam nariui įteikiamas asocijuoto klasterio nario pažymėjimas. Dėl stojimo į klasterį formos, rašykite uzupiscluster@gmail.com 


Jei čia neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, užduokite jį mums.
 
Tema*

Jūsų klausimas*
Saugos kodas CAPTCHA
Prašome įveskite simbolius
kuriuos matote paveikslėlyje*:Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti