UCC pradėjo įgyvendinti projektą „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“

2018-01-02
UCC pradėjo įgyvendinti projektą „Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas“

Užupio kūrybinis klasteris pradėjo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „STUDENTŲ SOCIALINIO VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR KŪRYBIŠKUMO SKATINIMAS“, projekto Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0013. 2017 m. gruodžio 19 d. buvo pasirašyta finansavimo sutartis tarp projekto vykdytojo – Užupis Creative Cluster ir įgyvendinančiosios institucijos - Europos socialinio fondo agentūros.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su šiais partneriais: Klaipėdos universitetu, Viešąja įstaiga Vilniaus verslo kolegija, Mykolo Romerio universitetu, Viešąja įstaiga Socialinių mokslų kolegija.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 153.608,50 Eur, iš jų ES dalis: 145928,07 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. sausio 2 d.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019 m. gruodžio 19 d.

Projekto tikslas - studijų kokybės gerinimas, ugdant studentų (būsimų startuolių) ir dėstytojų socialinio verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius. Pagrindinis socialinio verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo tikslas – padėti ugdyti socialines verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas per praktinių gebėjimų ir įgūdžių lavinimą. Bus ugdoma siekti pokyčių visuomenėje – spręsti miesto, regiono problemas, ugdoma mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus ir socialines struktūras socialiniams pokyčiams įgyvendinti, atpažinti ir pasitelkti naujas galimybes, įsitraukti į nuolatinį inovacijų procesą.

Bus vykdomos šios projekto veiklos:

 • I etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų renginiai;
 • II etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymų renginiai;
 • Baigiamasis renginys.

I etapo bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti mokymus sudarys du renginiai. Bendras dviejų mokymų renginių dalyvių skaičius – 168 kartu su dėstytojas - 150 studentų ir 18 dėstytojų.

Pirmame etape mokymai vyks šiomis temomis:
 1. Verslumas, verslo samprata. Skirtumai nuo verslininko, soc. verslo kūrėjo, verslo angelo, investuotojo
 2. Lyčių lygybės ir nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, soc. padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos
 3. Rinkos poreikio tenkinimas
 4. Kaip kūrybiškas mąstymas padeda išspręsti iššūkius (design thinking metodas)
 5. Komandos svarba versle, jos formavimas, žmonių tipai ir psichologiniai triukai
 6. Soc. tinklų panaudojimas marketingo strategijos produktų kūrime, vystyme

II etape bendrųjų įgūdžių socialiniam verslumui ir kūrybiškumui ugdyti yra planuojama iš viso 14 mokymų renginiai. Mokymai vyks dviem srautais, kiekvienas srautas apims po 7 mokymų renginius, kuriuose dalyvaus po 20 dalyvių. Yra planuojama, kad kiekviename mokymų sraute dalyvius sudarys 18 studentų ir 2 dėstytojai.

Antro etapo mokymų pagrindinės temos:

 1. Soc. verslumo apibrėžtis ir skirtumai nuo kitų veiklų
 2. Finansinis raštingumas, rodikliai
 3. Strateginio valdymo modelis (Socialinio verslo drobė)
 4. Laiko planavimas, projekto valdymas
 5. Komandos formavimas
 6. Kūrybiškumas ir verslumas
 7. Rinkodara ir marketingas

Į bendrųjų įgūdžių socialiniam verslui ugdyti mokymus bus kviečiami verslo atstovai, klasterio nariai, užsiimantys skirtinga veikla, taip pat savivaldybės atstovai.

Išklausę visą mokymų kursą dalyviai įgis šiuos įgūdžius:

 • supras socialinio verslo esmę;
 • gebės identifikuoti ir spręsti socialines problemas bei sėkmingai kurti socialinio verslo idėjas;
 • gebės kurti pokyčius bendruomenėje, visuomenėje;
 • žinos įvairių verslo formų specifiką, jų panašumus ir skirtumus;
 • supras teisinę ir mokestinę sistemą;
 • mokės veikti komandoje, diskutuoti ir siekti rezultatų, dirbti grupėje bendraujant ir bendradarbiaujant;
 • mąstys kūrybiškai;
 • gebės valdyti socialinius tinklus;
 • taikys rinkodarinius ir marketinginius sprendimus;
 • gebės ieškoti, analizuoti, interpretuoti, tyrinėti, klausinėti bei gebės papildomas koncepcijas ir kategorijas susieti su jau turimomis koncepcijomis;
 • gebės kritiškai mąstyti, vertinti ir reflektuoti informaciją;
 • taps savimi pasitikintys ir gebantys pasitikėti kitais;
 • gebės kurti spartuolius;
 • gebės vystyti startuolių veiklą.

Po mokymų konkurso dalyviai vykdys savarankišką veiklą – kurs verslo planus (šioms veikloms vykdyti nebus naudojamos projekto lėšos), pagal paskelbtas sąlygas. Konkursas skirtas suteikti dalyviams galimybę savarankiškai pagilinti įgytas verslumo žinias bei patobulinti įgytus įgūdžius savarankiškos praktinės užduoties, socialinio verslo, verslo plano rengime. Bus išrenkami laimėtojai ir jiems bus skiriami apdovanojimai

Baigiamajame renginyje, kuris vyks Vilniuje, Ekspertų komisijai, remiantis pagrindinėmis apdovanojimų konkurso nuostatomis, nustačius laimėjusią komandą, šios komandos nariams bus suteikti apdovanojimai. Apdovanojimas - dalyvavimas tarptautiniame renginyje. Taip pat šiame renginyje bus pateikta informacija renginio dalyviams apie įvykdytas veiklas, pasiektus rezultatus, atliktas įžvalgas. Šiame renginyje dalyvaus ir projekto partneriai, taip pat savivaldybės atstovai ir verslininkai, kad būtų grįžtamasis ryšys apie pasiektus rezultatus. Planuojamas renginio dalyvių skaičius yra 60 dalyvių.

Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti