Veikla

Asociacija „Užupis Creative Cluster“ siekia didinti savo kaip organizacijos, o taip pat ir savo narių nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, kuriant modernią mokslinių tyrimų ir techninės plėtros infrastruktūrą inovatyvių mokslo idėjų bei naujų technologijų plėtrai ir sklaidai.

Šiuo tikslu asociacija rengia ir vykdo Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus.

Šio metu vykdomi projektai:

Studentų socialinio verslumo įgūdžių ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0013
Projekto pradžia – 2018 m. sausio 2 d., numatoma pabaiga – 2019 m. gruodžio 19 d. Projekto išlaidų suma – 153 608,50 Eur. Projekto tikslas - studijų kokybės gerinimas, ugdant studentų (būsimų startuolių) ir dėstytojų socialinio verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius. Pagrindinis socialinio verslumo ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymo tikslas – padėti ugdyti socialines verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas per praktinių gebėjimų ir įgūdžių lavinimą. Bus ugdoma siekti pokyčių visuomenėje – spręsti miesto, regiono problemas, ugdoma mobilizuoti idėjas, informaciją, resursus ir socialines struktūras socialiniams pokyčiams įgyvendinti, atpažinti ir pasitelkti naujas galimybes, įsitraukti į nuolatinį inovacijų procesą.

Dalyvaujame vykdomuose projektuose:

„Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra  (InoLink)“
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).
Bendra vertė – 1 403 749, 46 Eur. Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. liepa – 2019 liepa.
„Užupis Creative Cluster“ prie projekto prisijungė 2016 m. spalio 14 d.

Asociacijos „Užupis Creative Cluster“ įgyvendinti projektai:

„Užupis Creative Cluster“ mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas kūrybinių industrijų srityje" Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0008
Projekto pradžia – 2017 m. sausio 20 d., numatoma pabaiga – 2019 m. sausio 20 d. Bendra vertė – 313 785,75 Eur. Projekto tikslas - skatinti kūrybinių industrijų srityje veikiančių įmonių bendradarbiavimą vykdant MTEPI veiklas.

„Užupis Creative Cluster“ eksporto plėtra  kūrybinių industrijų srityje“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-807-01-0016
Projekto pradžia – 2016 m. lapkričio 16 d., numatoma pabaiga – 2018 m. lapkričio 15 d. Bendra vertė – 452 912,40 Eur. Projekto tikslas – Užupis Creative Cluster eksporto plėtra bei įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines.

„Užupio kūrybinis klasteris“ Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-027
Projekto pradžia – 2013 m. liepos 1 d., pabaiga – 2015 m. liepos 31 d. Bendra vertė – 1 684 672,45 Eur. Projekto tikslas – didinti UCC nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą bei produktyvumą, sukuriant modernią MTTP infrastruktūrą žinių ir technologijų plėtrai bei sklaidai.

„Užupio kūrybinis klasteris“ Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-004
Projekto pradžia – 2011 m. liepos 1 d., pabaiga – 2014 m. gruodžio 31 d. Bendra vertė – 647 087,35 Eur. Projekto tikslas – didinti Užupis Creative Cluster, veikiančio simuliacinių žaidimų sektoriuje, nacionalinį ir tarptautinį konkurencingumą, produktyvumą, vystyti jo plėtrą.

Plėtodami klasterio veiklą nuolat ieškome naujų galimybių tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu, teikiame paraiškas finansavimui, stebime rengiamas ir skelbiamas finansavimo priemones, aktyviai dalyvaujame jų aptarimuose, teikiame pasiūlymus ir pastabas. Visuomet esame atviri naujiems projektams ir kviečiame prisijungti naujus narius. Taip pat ieškome tarptautinių partnerių kartu dalyvauti bendruose tarptautiniuose projektuose.

Naujienlaiškio prenumerata

Video galerija

Apklausa

Kaip sužinojote apie mus?  

Užklausa

Siųsti